بزور و با تهدید بازی

Big Five Blackjack Gold

Big Five Blackjack Gold یک نوع از بازی های کلاسیک از 21 5 – عرشه است. برخی از قوانین اساسی شده اند اندکی تغییر کرده ، اما هدف اصلی این است که هنوز هم در مجموع 21 دست است. پرداخت عکس ها ساخته شده است…

Spanish Blackjack

اولین چیزی که پخش خواهد شد با Spanish Blackjack توجه این است که هیچ ده کارت در عرشه کفش 8 – خرید و فروش وجود دارد. در حالی که این ممکن است مانند یک نقطه ضعف را به بازیکن به نظر می رسد از آنجا…

Spanish Blackjack طلا

Spanish Blackjack طلا می افزاید : تعدادی از تغییرات به بازی اساسی بزور و با تهدید است که به پرداخت های اضافی بدون wagers اضافی است. این است که با قرار دادن ارزش نه تنها در رسیدن به یک کل کارت از 21 است ،…


بازی در مرورگر شما ،
در صفحه ما -- حق در اینجا!


شروع بازی
شروع بازی